Centrum Medycyny Estetycznej i Laseroterapii

Bo w każdym z nas tkwi piękno ...

Polityka prywatności i COOKIEZasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników


Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
Magdalena Zakrzewska – Reindl prowadząca Indywidualną Praktykę Lekarską ul. Stefana Drzewieckiego 9 lok. 7, 80-464 Gdańsk zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosują się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełniają co najmniej jeden zwarunków przetwarzania danych osobowych.

 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych:
a. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,
b. „ograniczenie celu”,
c. „minimalizacja danych”,
d. „prawidłowość”,
e. „ograniczenie przechowywania”,
f. „integralność i poufność”.


2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danychosobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

 

Jakie dane o Tobie zbieramy?


Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o login i hasło, jakiego będziesz używał na naszej witrynie. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na

przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Magdalena Zakrzewska – Reindl prowadząca Indywidualną Praktykę Lekarską ul. Stefana Drzewieckiego 9 lok. 7, 80-464 Gdańsk


Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.
Kto jest administratorem i jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych Administratorami Twoich danych osobowych jest Magdalena Zakrzewska – Reindl prowadząca Indywidualną Praktykę Lekarską ul. Stefana Drzewieckiego 9 lok. 7, 80-464
Gdańsk Z administratorem danych można skontaktować się, pisząc na wskazany powyżej adres administratora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rejestracja@la-nika.pl


W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane?
Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem ze strony internetowej będą
przetwarzane w następujących celach:
1. obsługi utworzonego konta;
2. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;
3. sprzedaży produktów i usług;
4. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia
analiz i statystyk;
5. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
6. archiwizacji;
7. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych


Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:
1. udzielona zgoda;
2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed
zawarciem umowy;
3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.


Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane:

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:
1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).


Twoje dane mogą być przekazywane:
1. procesorom w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w imieniu Magdaleny Zakrzewskiej – Reindl prowadzącej Indywidualną Praktykę Lekarską ul. Stefana Drzewieckiego 9 lok. 7, 80-464 Gdańsk
2. firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;
3. kancelariom prawnym, którym administrator zleciły np. prowadzenie postępowania;
4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Przez jaki okres dane będą przetwarzane
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:


1. przepisy prawa, które mogą obligować Magdalenę Zakrzewską – Reindl prowadzącą Indywidualną Praktykę Lekarską ul. Stefana Drzewieckiego 9 lok. 7, 80-464 Gdańsk do przetwarzania danych przez określony czas;
2. okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta w serwisach internetowych Magdaleny Zakrzewskiej – Reindl prowadzącą Indywidualną Praktykę Lekarską ul. Stefana Drzewieckiego 9 lok. 7, 80-464 Gdańsk
3. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Magdaleny Zakrzewskiej – Reindl prowadzącej Indywidualną Praktykę Lekarską ul. Stefana Drzewieckiego 9 lok. 7, 80- 464 Gdańsk (administratora danych);
4. okres niezbędny do świadczenia usług przez Magdalenę Zakrzewską – Reindl prowadząca Indywidualną Praktykę Lekarską ul. Stefana Drzewieckiego 9 lok. 7, 80- 464 Gdańsk
5. okres, na jaki została udzielona zgoda.

 

Jakie masz prawa


Masz prawo do:
1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;
2. sprostowania danych;
3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
6. przeniesienia Twoich danych osobowych.


Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, Magdalena Zakrzewska – Reindl prowadząca Indywidualną Praktykę Lekarską ul. Stefana Drzewieckiego 9 lok. 7, 80-464 Gdańsk w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Magdalenę Zakrzewską – Reindl prowadzącą Indywidualną Praktykę Lekarską ul. Stefana Drzewieckiego 9 lok. 7, 80-464 Gdańsk masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jakie będą konsekwencje niepodania danych Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenia konta w serwisie) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.


W jaki sposób profilujemy
Magdalena Zakrzewska – Reindl prowadząca Indywidualną Praktykę Lekarską ul. Stefana Drzewieckiego 9 lok. 7, 80-464 Gdańsk korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób
zautomatyzowany:
1. profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;
2. profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb). W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę rejestracja@la-nika.pl


Wykorzystywanie plików cookie


Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych.
W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:


1. rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
2. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
3. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron,
może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej).
.
Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Copyright © La Nika | Created by 690.pl